Attraktive boformer 2011-11-09
Frokostmøte_369x262Drammen næringslivsforening, Nettverk for byggenæringen og Buskerudbysamarbeidet arrangerte frokostmøte om «attraktive boformer» i Drammen børs 8. november. Sissel Engblom og Øyvind Dalen fra Asplan Viak AS, har hatt oppdraget.

Drammen næringslivsforening, Nettverk for byggenæringen og Buskerudbysamarbeidet arrangerte frokostmøte om «attraktive boformer» i Drammen børs 8. november. Sissel Engblom og Øyvind Dalen fra Asplan Viak AS, har på oppdrag for Buskerudbysamarbeidet arbeidet bl a med kunnskapsinnhenting om:

Boligstruktur og befolkningsstruktur:
Dagens boligsammensetning i Buskerudbyen
Hva slags boliger som er bygget de siste årene og sett i sammenheng med befolkningsutvikling, alderssammensetning og flyttekjeder
Byggetrender på Østlandet og i Norden, med bl a eksempler på tetthetsgrader
Eksempler på hva som er attraktive boformer for ulike livsfaser i sammenliknbare byområder.
 
Presentasjonen fra frokostmøtet finnes her: Link
Den ligger som en powerpointresentasjon.  
 
I Asplan Viaks oppdrag for Buskerudbysamarbeidet skal kunnskap om boligstruktur, befolkningsstruktur og flyttekjeder, sammen med kunnskap om næringslokalisering og transportløsninger settes sammen til forslag og anbefalinger for attraktiv by- og tettstedsutvikling i Buskerudbyen. Sluttrapport vil foreligge i januar 2012.
 
Kunnskapen fra delprosjektet vil bli ett av flere bidrag som grunnlag for å utforme et anbefalt forslag til Areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-23. Et planforslag vil foreligge til høring i mai 2012.