Gå, sykle eller reis kollektivt når du kan. Kjør bil når du må

I Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg blir vi mange flere innbyggere de neste tiårene. Det gir vekst og utvikling. Det betyr også lengre køer og dårlig luft – hvis vi ikke foretar oss mer. I Buskerudbyen jobber kommunene, fylket og staten sammen for å løse utfordringene.

Aktuelt

23. mai 2023

Vil kartlegge ulykker for å forebygge nye 

Hvor skjer ulykkene med sykler og elsparkesykler i Buskerudbyen? Og hvorfor? Pasientene på legevaktene inviteres til å bidra med svar. Hensikten er å forebygge nye ulykker.

11. april 2023

Busstilbudet i Buskerudbyen blir 100 prosent elektrisk

Kollektivtrafikken i hele Buskerudbyen vil være helelektrisk fra sommeren 2024. Buskerudbyen blir dermed blant de første byområdene i Norge som får helt utslippsfri kollektivtrafikk.

27. februar 2023

Slik skal belønningsmidlene brukes

Grønne reiser til nytt sykehus. Videreføring av styrket busstilbud. Bybillett til 25 kroner. Gang- og sykkeltiltak. Buskerudbyen har vedtatt et ambisiøst handlingsprogram for de neste tre årene.

Før og etter

Nedre Strandgate

Mye er allerede gjort for å få bukt med kø og luftproblemer, og for å gjøre Drammen til et bedre sted å bo og jobbe i. Se her: Strandveien før – og etter.

Kommende aktiviteter

3 november

ATM-utvalget

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.

27 november

ATM-rådsmøte

Her møtes politikere på tvers av kommunegrenser og politiske partier, og drøfter sentrale problemstillinger før formell politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen. Seks folkevalgte fra hver kommune og fylkestinget sitter i ATM-rådet. De rådgir ATM-utvalget, og bidrar til politisk forankring av vedtakene.

15 desember

ATM-utvalget

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.