17 januar

Hvordan løses trafikk- og miljøutfordringene best? Fire pakkeforslag og tre ulike bomsystemer er ute på høring. Vil du vite mer, har spørsmål eller synspunkter? Buskerubysamarbeidet inviterer til åpent møte. Tor Atle Odberg, daglig leder i Buskerudby-sekretariatet orienterer om høringsforslagene. Fagansvarlige hos de ulike partnerne i samarbeidet er tilstede for å svare på spørsmål. Møteleder: Per Skøien. Enkel bevertning.