20 desember

Fire forslag til pakker og tre ulike bomsystem er lagt ut på høring i forbindelse med justeringen av Buskerudbypakke 2.

Høringsuttalelser kan legges inn på dialogportalen på buskerudbyen.no, eller sendes inn via post@buskerudbyen.no eller sendes med brev til Buskerudbyen, postboks 76, 3301 Hokksund.