24 november

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirer vil bli lagt ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet, som er offentlig.

Relaterte dokumenter

Denne saken har flere relaterte dokumenter som du kan laste ned her: