Aktuelt

Under det åpne folkemøtet om Buskerudbypakke 2 på Drammensbiblioteket understreket Tor Atle Odberg som er daglig leder i Buskerudbyen, at det haster med å bli enige lokalt om en bypakke.

I løpet av de neste ukene arrangeres det åpne møter i Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker om nytt innhold i Buskerudbypakke 2.

bilde

Få dager etter at landets første byvekstavtale ble inngått, har vei-sjef Rolf-Helge Grønås, ”high hopes” for landets bypakker. Det er åpningsbudskapet på den nasjonale bypakkekonferansen i Drammen.

Bedre og flere sykkelveier vil få enda flere studenter til å sykle. Det var studentenes egen konklusjon under den store sykkelaksjonen på Papirbredden i Drammen.

Torsdag var det reneste 17.mai-stemningen i Ormåsen. Øvre Eiker-ordfører Ann Sire Fjerdingstad kunne glede seg over økt trafikksikkerhet sammen med jublende barn.

Det kom ingen store overraskelser i favør Buskerudbyen da Nasjonal Transportplan ble endelig behandlet på Stortinget. Men to tog i timen fra Drammen til Hokksund skal vurderes.