Link til dokumentarkivet

Alle  dokumenter knyttet til Buskerudbysamarbeidet er samlet i dokumentarkivet på buskerudbyen.no. Det inkluderer også sakspapirer, rapporter og utredninger knyttet til første runde med lokalpolitisk behandling av Buskerudbypakke 2. Link til dokumentarkivet finner du her.

Del denne siden: