Faktabanken

Her finner du rapporter, utredninger og tallmateriale som ligger til grunn for arbeidet i Buskerudbysamarbeidet.

Vi holder på å bygge opp faktabanken. Den blir oppdatert fortløpende.

Biler og buss

Som ledd i et prosjekt for Transnova og en rekke partnere (Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen Region sør, Buskerud fylkeskommune , Sør-Trøndelag fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune og Jernbaneverket) har Transportøkonomisk institutt undersøkt bruken av et stort antall innfartsparkeringsplasser.