Faktabanken

Her finner du rapporter, utredninger og tallmateriale som ligger til grunn for arbeidet i Buskerudbysamarbeidet.

Vi holder på å bygge opp faktabanken. Den blir oppdatert fortløpende.

Ved Bragernestunnelen viser trafikkregistreringene at 2 av 3 bilister kjører mot sentrumsområdene i Drammen og Øvre Sund bru. Det er resultatet av en analyse Statens vegvesen har fått utført av trafikken inn til Drammen sentrum.

Pratebobler med innspill

Her er oversikten over alle innsendte innspill til nytt innhold i Buskerudbypakke 2. Til sammen har det kommet inn 107 ulike innspill fra enkeltpersoner, foreninger og interessegrupper.

Alle  dokumenter knyttet til Buskerudbysamarbeidet er samlet i dokumentarkivet på buskerudbyen.no. Det inkluderer også sakspapirer, rapporter og utredninger knyttet til første runde med lokalpolitisk behandling av Buskerudbypakke 2. Link til dokumentarkivet finner du her.