Faktabanken

Her finner du rapporter, utredninger og tallmateriale som ligger til grunn for arbeidet i Buskerudbysamarbeidet.

Vi holder på å bygge opp faktabanken. Den blir oppdatert fortløpende.

Her finner du rapporten som inneholder forslaget til ny Buskerudbypakke 2, vedtatt i ATM-utvalget 23. mars. Forslaget er sendt til kvalitetssikring hos Statens vegvesen og Veidirektoratet frem til 22. mai 2018.

Det har kommet inn 175 høringsuttalelser til forslagene til ny Buskerudbypakke 2. Alle er faglig vurdert, og blir tatt med i den videre beslutningsprosessen.

Fire forslag til pakker og tre ulike bomsystem er lagt ut på høring i forbindelse med justeringen av Buskerudbypakke 2. Her har vi samlet rapporter og vedlegg knyttet til høringsprosessen.

I Gulskogen bydel er trafikkbelastningen størst i Professor Smiths allé, Baker Thoens allé og Nedre Eiker vei. I Professor Smiths allé er ca 40% av trafikken i morgenrushet gjennomgangstrafikk, viser trafikktellinger.

Ved Bragernestunnelen viser trafikkregistreringene at 2 av 3 bilister kjører mot sentrumsområdene i Drammen og Øvre Sund bru. Det er resultatet av en analyse Statens vegvesen har fått utført av trafikken inn til Drammen sentrum.

Pratebobler med innspill

Her er oversikten over alle innsendte innspill til nytt innhold i Buskerudbypakke 2. Til sammen har det kommet inn 107 ulike innspill fra enkeltpersoner, foreninger og interessegrupper.

Alle  dokumenter knyttet til Buskerudbysamarbeidet er samlet i dokumentarkivet på buskerudbyen.no. Det inkluderer også sakspapirer, rapporter og utredninger knyttet til første runde med lokalpolitisk behandling av Buskerudbypakke 2. Link til dokumentarkivet finner du her.