Kom med forslag!

Her kan du si din mening om pakker og bomforslag

Fire forslag til ny Buskerubypakke 2 er ute på høring. Tre nye bomsystemer er jobbet frem. Din mening teller fortsatt. Her kan du komme med synspunkter og innspill til forslagene.

Les mer om høringen

 

Busstilbud fra Lierskogen til Drammen

Dette innlegget har ingen kommentarer.

0
0

Hei, Viser til rutetabellen fra Brakar, ang. rutetilbud mellom Lierskogen og Drammen. Denne passer ikke så bra med tanke på f.eks. skoletilbud i Drammen (Eks. Drammen vgs. toppidrett og forskerlinje). Ungdom som skal reise fra Lierskogen kan velge mellom linje 71 og 73. Linje 73 er raskest, men har få…

Innsigelse til alle forslag i Buskerudbypakke2

Dette innlegget har 1 kommentar.

0
0

Jeg er imot forslagene i buskerudbypakke2 fordi alle er uretferdig og baserer seg på feilaktige premisser. Utredninger opererer med «gjennomgangtrafikk» og «lokaltrafikk» men definisjoner er feil formulert og bidrar til feilaktige premisser. Det er ikke mulig å løse gjennomgangtrafikk på denne måten og jeg er kategorisk imot!

pakk om pakka

Dette innlegget har ingen kommentarer.

0
0

Nei til bompenger. Ønsker ingen nye veier eller forbedring av veinettet så lenge det er basert på bompenger. Bypakkene skal forhindre trafikkvekst, så da skjønner ikke jeg hvorfor dette også skal betales av oss brukere som bare får dårligere veiløsninger. Løsninger for gjennomgangstrafikken finnes ikke. Dette er snikskatting av en…

Bedre sykkelmuligheter på vinteren

Dette innlegget har 1 kommentar.

1
0

I høst sto ordføreren frem og ga bort ett piggdekk om man kjøpte ett. For meg betydde det at det ble oppfordret fra Drammen kommune om å sykle på vinteren.  Men skal disse tiltakene virke må jo Drammen kommune samarbeide med Statens vegvesen om brøyting. Slik det har vært de…

Flere kommer til å kjøre privat bil

Dette innlegget har ingen kommentarer.

0
0

Vi må ta inn over oss at folk ønsker og trenger å komme seg rundt på eget vis med egen bil. Skiftet kommer til å være fra bensin og diesel til elektrisk. Det medfører at det ikke blir en reduksjon i antall kjøretøy, snarere en økning i takt med befolkningsveksten.…

Spill meg god!

Dette innlegget har ingen kommentarer.

0
0

Etter man leser forslag og kommentarer rundt pakkene så stiller jeg meg undrene til hva som blir utelatt, og ikke vurdert. Jeg har i slutten av innlegget ramset opp mine forslag, for å lette leser, men oppfordrer til å lese hele. Jeg er født og oppvokst på Konnerud, og har…

Biltrafikk MÅ reduseres ved å benytte ny og avansert teknologi

Dette innlegget har ingen kommentarer.

1
0

De fire tiltakspakkene i Buskerudbypakke 2 mangler satsing på innovativ ny teknologi, eller for å være helt korrekt, det er avsatt 0.1 % av totalsum til ny teknologi ! Trafikkproblemene i Drammen kan bare løses med sterk satsning på selvkjørende/autonome minibusser (ref. prøveprosjekt i Kongsberg), selvkjørende el-ferjer (ref. Fredrikstad og…

Ja til 45 bommer

Dette innlegget har ingen kommentarer.

0
0

Jeg skrev et innlegg i DT med ovennevnte tekst. Jeg fikk mange positive tilbakemeldinger på at det er mer rettferdig at alle er med å betale, enn bare de som ikke bor i dagens Drammen kommune. Alle som får fordeler må være med å betale. De eneste negative tilbakemeldingene, var…

bompenger

Dette innlegget har ingen kommentarer.

0
1

vi mener at  vi ikke har  rå .jeg mener om 90 prosent av familie som oss klar ikke betale boompenger bara den rijk folk med god intekt kan betale .tenk litt på folk

bompenger

Dette innlegget har ingen kommentarer.

0
0

vi mener at  vi ikke har  rå .jeg mener om 90 prosent av familie som oss klar ikke betale boompenger bra den rijk folk med god intekt kan betale .tenk litt på folk

Busstilbudet i Drammen

Dette innlegget har ingen kommentarer.

0
0

Det ser ut til at det bare er de nåværende bussrutene som får flere avganger. Det hjelper ikke oss som bor langs ruter som er lagt ned, feks. Fjell-Skogerveien-Markusveien-Styrmoes vei. Vi er fratatt det busstilbudet vi en gang hadde. Det er uaktuelt for eldre mennesker – som det er mange…

Logg inn med epost og passord her

Har du ikke registrert deg ennå? Klikk her, eller logg inn med Facebook.

Registrer deg med epost og passord her

Etter at du har registrert deg, klikk på "Logg inn"-knappen.

Har du allerede registrert deg? Logg inn her, eller logg inn med Facebook.