Administrativ styringsgruppe

Administrativ styringsgruppe består av kommunaldirektører/rådmenn i kommunene, fylkesrådmannen og administrative ledere i statsetatene.

Leder, kommunedirektør i Kongsberg kommune

Per Morstad
E-post: per.morstad@kongsberg.kommune.no

Rådmann i Drammen kommune 

Elisabeth Enger
E-post: elisabeth.enger@drmk.no

Kommunalsjef i Øvre Eiker kommune 

Susanne Vist
E-post: susannetherese.vist@ovre-eiker.kommune.no

Kommunedirektør i Lier kommune

Sikke Næsheim
E-post: sikke.naesheim@lier.kommune.no

Avdelingsleder for Mobilitet og samfunn, Viken fylkeskommune

Gro Ryghseter Solberg

E-post: grosol@viken.no

Seksjonsleder Transport øst – Utredning øst hos Statens vegvesen

Ina Abrahamsen
E-post: ina.abrahamsen@vegvesen.no

Seksjonsleder Marked og samfunn, Jernbanedirektoratet

Sefrid Jakobsen
E-post: sefrid.jakobsen@jernbanedirektoratet.no

Observatør: Avd. leder klima- og miljøavdelingen, Statsforvalteren i Oslo og Viken

Gunhild Dalaker Thuseth
E-post:fmbugda@fylkesmannen.no