Administrativ styringsgruppe

Administrativ styringsgruppe består av rådmenn i kommunene, fylkesrådmannen og administrative ledere i statsetatene.

Leder, rådmann i Lier kommune

Bente Gravdal
E-post: bente.gravdal@lier.kommune.no

Nestleder, kommunedirektør i Øvre Eiker kommune

Trude Andresen
E-post: trude.andresen@ovre-eiker.kommune.no

Rådmann i Drammen kommune 

Elisabeth Enger
E-post: elisabeth.enger@drmk.no

Rådmann i Kongsberg

Wenche Grinderud
E-post:wenche.grinderud@kongsberg.kommune.no

Avdelingsdirektør i vegavdeling Buskerud, Statens vegvesen

Rolf-Helge Grønås
E-post: rolf-helge.gronas@vegvesen.no

Seksjonssjef Regional Samhandling Øst, Jernbanedirektoratet

Ove Skovdahl
E-post: ove.skovdahl@jernbanedirektoratet.no

Observatør: Avd. leder klima- og miljøavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Viken

Gunhild Dalaker Thuseth
E-post:fmbugda@fylkesmannen.no

Del denne siden: