Administrativ styringsgruppe

Administrativ styringsgruppe består av kommunaldirektører/rådmenn i kommunene, fylkesrådmannen og administrative ledere i statsetatene.

Leder, rådmann i Kongsberg kommune

Wenche N. Grinderud
E-post: wenche.nedberg.grinderud@kongsberg.kommune.no

Nestleder, kommunedirektør i Øvre Eiker kommune

Trude Andresen
E-post: trude.andresen@ovre-eiker.kommune.no

Rådmann i Drammen kommune 

Elisabeth Enger
E-post: elisabeth.enger@drmk.no

Konst. kommunedirektør i Lier kommune

Sikke Næsheim
E-post: sikke.naesheim@lier.kommune.no

Avdelingsleder for Mobilitet og samfunn, Viken fylkeskommune

Gro Ryghseter Solberg

E-post: grosol@viken.no

Seksjonsleder Transport øst – Utredning øst hos Statens vegvesen

Ina Abrahamsen
E-post: ina.abrahamsen@vegvesen.no

Seksjonssjef Regional Samhandling Øst, Jernbanedirektoratet

Ove Skovdahl
E-post: ove.skovdahl@jernbanedirektoratet.no

Observatør: Avd. leder klima- og miljøavdelingen, Statsforvalteren i Oslo og Viken

Gunhild Dalaker Thuseth
E-post:fmbugda@fylkesmannen.no