Administrativ styringsgruppe

Administrativ styringsgruppe består av rådmenn i kommunene, fylkesrådmannen og administrative ledere i statsetatene.

Leder, rådmann i Øvre Eiker kommune

Trude Andresen
E-post: trude.andresen@ovre-eiker.kommune.no

Nestleder, fylkesrådmann

Georg N. Smedhus
E-post: georg.smedhus@bfk.no

Rådmann i Drammen kommune (konst.)

Trond Julin
E-post: trond.julin@drmk.no

Rådmann i Lier kommune

Hans Petter Christensen
E-post: hans-Petter.Christensen@lier.kommune.no

Rådmann i Nedre Eiker kommune

Truls Hvitstein
E-post: truls.hvitstein@nedre-eiker.kommune.no

Rådmann i Kongsberg

Wenche Grinderud
E-post:wenche.grinderud@kongsberg.kommune.no

Assisterende fylkesmann i Buskerud

Runar Schau Carlsen
E-post: runar-schau.carlsen@fmbu.no

Avdelingsdirektør i vegavdeling Buskerud, Statens vegvesen

Rolf-Helge Grønås
E-post: rolf-helge.gronas@vegvesen.no

Seksjonssjef Regional Samhandling Øst, Jernbanedirektoratet

Ove Skovdahl
E-post: ove.skovdahl@jernbanedirektoratet.no

Del denne siden: