Politisk ledelse

Buskerudbysamarbeidets politiske ledelse består av ordførerne i kommunene, samt fylkesordføreren og ledere i statsetatene.

Leder, fylkesordfører i Buskerud

Roger Ryberg
E-post: roger.ryberg@bfk.no

 

Nestleder, ordfører i Lier kommune

Gunn Cecilie Ringdal
E-post: gunn.cecilie.ringdal@lier.kommune.no

 

Ordfører i Drammen kommune

Tore Opdal Hansen
E-post: torhan@drmk.no

 

Ordfører i Nedre Eiker kommune

Bent Inge Bye
E-post: bent.inge.bye@nedre-eiker.kommune.no

 

Ordfører i Øvre Eiker kommune

Ann Sire Fjerdingstad
E-post: ordforer@ovre-eiker.kommune.no

Ordfører i Kongsberg

Kari Anne Sand
E-post: kari.anne.sand@kongsberg.kommune.no

 

Regionveisjef Statens vegvesen

Kjell Inge Davik
E-post: kjell.davik@vegvesen.no

 

Seksjonssjef Regional Samhandling Øst, Jernbanedirektoratet

Ove Skovdahl
E-post: ove.skovdahl@jernbanedirektoratet.no

Observatør: Avd.leder klima- og miljøavdelingen, Fylkesmannen

Gunhild Dalaker Thuseth
E-post:fmbugda@fylkesmannen.no

Del denne siden: