Politisk ledelse

Buskerudbysamarbeidets politiske ledelse består av ordførerne i kommunene og fylkesordføreren, samt ledere i statsetatene.

Leder, ordfører i Drammen

Monica Myrvold Berg
E-post: pol.monica.myrvold.berg@drmk.no

Nestleder, ordfører i Lier 

Gunn Cecilie Ringdal
E-post: gunn.cecilie.ringdal@lier.kommune.no

Ordfører i Øvre Eiker 

Knut Kvale
E-post: knut.kvale@ovre-eiker.kommune.no

Ordfører i Kongsberg

Kari Anne Sand
E-post: kari.anne.sand@kongsberg.kommune.no

Fylkesråd for distrikt og vei i Viken fylkeskommune

Olav Skinnes

E-post: olavs@viken.no

Seksjonssjef, Utredning Øst, Statens vegvesen

Ina Abrahamsen
E-post: ina.abrahamsen@vegvesen.no

Seksjonsleder Marked og samfunn, Jernbanedirektoratet

Sefrid Jakobsen
E-post: sefrid.jakobsen@jernbanedirektoratet.no

Observatør: Avd.direktør klima- og miljøavdelingen, Statsforvalteren

Gunhild Dalaker Tuseth
E-post:fmbugda@fylkesmannen.no