Sekretariatet

Buskerudbysamarbeidets sekretariat har som hovedfunksjon å koordinere alle aktiviteter i samarbeidet og legge frem saker til samarbeidets fora. Dette gjøres i nært samarbeid med alle de åtte partnerne.

Besøksadresse:

Gamle Kirkeplass 7
3019 Drammen

Epost: post@buskerudbyen.no

Postadresse:

Postboks 76
3301 Hokksund

Fakturaadresse:

Fakturaer skal påføres fakturaadresse og sendes til postadressen (Postboks 76, 3301 Hokksund):

Buskerudbysamarbeidet
Buskerud fylkeskommune v/samferdselsavdelingen
PB. 3563
3007 Drammen

Daglig leder

Rolf David Ramslien
Telefon: 410 44 993
E-post: david@buskerudbyen.no

Prosjektleder samferdsel

Tor Atle Odberg
Telefon: 922 91 563
E-post: tor.atle@buskerudbyen.no

Prosjektleder areal- og transport

Jomar Langeland
Telefon: 976 01 097
E-post: jomar@buskerudbyen.no

Prosjektleder by- og tettstedsutvikling

Gun Kjenseth
Telefon: 901 45 588
E-post: gun@buskerudbyen.no

Prosjektleder kommunikasjon

Ingunn Larsen
Telefon: 915 39 351
E-post: ingunn@buskerudbyen.no

Prosjektleder sykkel

Trond Solem
Telefon: 900 33 710
E-post: trond@buskerudbyen.no

Samferdselsrådgiver

Olav Fosli
Telefon: 958 87 554
E-post: olav@buskerudbyen.no

Del denne siden: