Sekretariatet

Buskerudbysamarbeidets sekretariat har som hovedfunksjon å koordinere alle aktiviteter i samarbeidet og legge frem saker til samarbeidets fora. Dette gjøres i nært samarbeid med alle de åtte partnerne.

Besøksadresse:

Gamle Kirkeplass 7
3019 Drammen

Epost: post@buskerudbyen.no

Postadresse:

Postboks 76
3301 Hokksund

Fakturaadresse:

1) Faktura skal stiles til:
Buskerudbysamarbeidet
v/Viken fylkeskommune
Fakturamottak, postboks 1160 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaen skal merkes Buskerudbyen og bestillernummer 611215.

2) Faktura skal primært sendes som EHF-format. Fakturaadresse som over. Viken fylkeskommunes organisasjonsnummer 921693230. Fakturaen merkes Buskerudbyen, og bestillernummer 611215. Er det ikke mulig å sende i EHF-format, kan faktura sendes til brukerhjelp.faktura@viken.no.

Daglig leder

Kontaktperson: Kommunedirektør Trude Andresen
Telefon: 917 38 972
E-post: trude.andresen@ovre-eiker.kommune.no

Prosjektleder by- og tettstedsutvikling

Gun Kjenseth
Telefon: 901 45 588
E-post: gun@buskerudbyen.no

Prosjektleder kommunikasjon

Ingunn Larsen
Telefon: 915 39 351
E-post: ingunn@buskerudbyen.no

Prosjektleder sykkel

Trond Solem
Telefon: 900 33 710
E-post: trond@buskerudbyen.no