Om Buskerudbyen

I Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg blir vi mange flere innbyggere de neste 25 årene. Det gir vekst og utvikling. Men fortsetter vi å kjøre like mye bil som i dag, blir det langt flere biler på veiene i 2040. Det betyr lange køer og dårligere luft – hvis ikke mer blir gjort.

Politikerne så denne utfordringen tidlig. De skjønte at samarbeid må til over kommunegrensene fordi trafikkmønsteret henger så tett sammen. Sammen med Buskerud fylkeskommune og fire statsetater, ble Buskerudbysamarbeidet dannet i 2010. I felleskap kan utfordringene løses.

Alle skal komme raskt frem

I Buskerudbyen bygges det gang- og sykkelveier, fortau og miljøgater. Busstilbudet er rustet opp. Det lages pendlerparkeringer for sykkel og bil, og tak over hodet til deg som venter på bussen. Det jobbes for å få to tog i timen til Mjøndalen og Hokksund, og etter hvert til Kongsberg.

Målet er å unngå mer kork, kø og klimautslipp. Alle skal komme trygt og raskt frem. Når flere går, sykler eller tar buss, blir det også bedre plass på veiene til dem som må kjøre bil. I tillegg får alle friskere luft.

Jobber med mange flere tiltak

For å legge til rette for et bedre kollektivtilbud og bedre forhold for gående og syklende, må det tenkes helhetlig. Det gjøres gjennom en felles areal- og transportplan.

Selv med noe lavere prognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB), er det ventet i overkant av 30.000 flere innbyggere i Buskerudbyen de neste 20 årene. Flere tiltak er nødvendig.

 

Ytterligere store forbedringer i transportnettet har vært under planlegging gjennom det som blir kalt Buskerudbypakke 2. I løpet av 2017 og første halvdel av 2018 ble innholdet i transportpakken satt sammen på nytt. Innbyggerne ble invitert til å komme med innspill og forslag, og fire ulike tiltakspakker og tre ulike bomsystemer ble lagt ut på høring.

I juni 2018 ble ny Buskerudbypakke 2 vedtatt av lokalpolitikerne. Ambisjonen var at Stortinget skulle behandle Buskerudbypakke 2 våren 2019, og at bypakken/byvekstavtalen startet opp i 2020.

Ikke lenger lokal enighet

22. mai 2019 stemte kommunestyret i Nedre Eiker for FrPs forslag om å skrinlegge Buskerudbypakke 2. Det er dermed ikke lenger lokal enighet om bypakken.

– Vi forholder oss til de vedtakene som fattes, og avventer videre prosess, sier Rolf David Ramslien, leder av Buskerudby-sekretariatet.

 

Nedre Strandgate

Strandveien, Drammen en gang på slutten av 70-tallet eller tidlig på 80-tallet – og sommeren 2017.
Før-foto: Drammens Tidende

Nedre Storgate

Nedre Storgate i Drammen, oktober 1979 – og sommeren 2017.
Før-foto: Drammens Tidende.

Øvre Storgate

Øvre Storgate i Drammen, trolig på slutten av 70-tallet – og sommeren 2017.
Før-foto: Drammens Tidende.

Del denne siden: