Om Buskerudbyen

I Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg blir vi mange flere innbyggere de neste 25 årene. Det gir vekst og utvikling. Men fortsetter vi å kjøre like mye bil som i dag, blir det rundt 50 prosent flere biler på veiene i 2040. Det betyr lange køer og dårligere luft – hvis ikke mer blir gjort.

Politikerne så denne utfordringen tidlig. De skjønte at samarbeid må til over kommunegrensene fordi trafikkmønsteret henger så tett sammen. Sammen med Buskerud fylkeskommune og fire statsetater, ble Buskerudbysamarbeidet dannet i 2010. I felleskap kan utfordringene løses.

Alle skal komme raskt frem

I Buskerudbyen bygges det gang- og sykkelveier, fortau og miljøgater. Busstilbudet er rustet opp. Det lages pendlerparkeringer for sykkel og bil, og tak over hodet til deg som venter på bussen. Det jobbes for å få to tog i timen til Mjøndalen og Hokksund, og etter hvert til Kongsberg.

Målet er å unngå mer kork, kø og klimautslipp. Alle skal komme trygt og raskt frem. Når flere går, sykler eller tar buss, blir det også bedre plass på veiene til dem som må kjøre bil. I tillegg får alle friskere luft.

Jobber med mange flere tiltak

For å legge til rette for et bedre kollektivtilbud og bedre forhold for gående og syklende, må det tenkes helhetlig. Det gjøres gjennom en felles areal- og transportplan.

Men mer må til. Ytterligere store forbedringer i transportnettet er under planlegging gjennom det som blir kalt Buskerudbypakke 2. I løpet av 2017 og første halvdel av 2018 ble innholdet i transportpakken satt sammen på nytt. Innbyggerne ble invitert til å komme med innspill og forslag, og fire ulike tiltakspakker og tre ulike bomsystemer ble lagt ut på høring.

I juni 2018 ble ny Buskerudbypakke 2 endelig vedtatt av lokalpolitikerne. Bypakken er nå til ekstern kvalitetssikring i Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet.

Ambisjonen er at Stortinget behandler Buskerudbypakke 2 våren 2019, og at bypakken/byvekstavtalen starter opp i 2020.

Les mer: Enige om historisk løft

Nedre Strandgate

Strandveien, Drammen en gang på slutten av 70-tallet eller tidlig på 80-tallet – og sommeren 2017.
Før-foto: Drammens Tidende

Nedre Storgate

Nedre Storgate i Drammen, oktober 1979 – og sommeren 2017.
Før-foto: Drammens Tidende.

Øvre Storgate

Øvre Storgate i Drammen, trolig på slutten av 70-tallet – og sommeren 2017.
Før-foto: Drammens Tidende.

Del denne siden: