Årsrapporter

Her finner du en oversikt over Buskerudbyens årsrapporter.

Årsrapport 2020

Året 2020 har vært preget av koronapandemien og tiltakene mot den, men det har også vært et år med god lokal oppslutning rundt Buskerudbyen. Vi jobber med en byvekstavtale med staten uten bompengepakke, hvor målet er å videreutvikle transportsystemet og arealbruken i mer bærekraftig retning.

Les mer om dette og tiltakene vi har gjort i årsrapporten 2020