Buskerudbypakke 1

Buskerudbysamarbeidet har hittil fått 800 millioner kroner i statlige belønningsmidler for å styrke kollektivtilbudet, minske bilbruken og gjøre det enklere å sykle og gå. Ordningen kalles Buskerudbypakke 1.

Det statlige tilskuddet kommer i tillegg til det partnerne selv gjør av tiltak for å bedre transporttilbudet.

Buskerudbyen har fått følgende i belønningsmidler:

 • 2010–2013: 280 millioner kroner
 • 2014–2017: 308,3 millioner kroner
 • 2018-2019: 166 millioner kroner

I tillegg har Samferdselsdepartementet gitt 50 millioner kroner i ekstrabevilgninger.

 • Til sammen: 804 millioner kroner.

 

Slik skal pengene brukes

Midlene i Buskerudbypakke 1 skal brukes til tiltak innen syv områder:

 • Forbedring av kollektivtilbudet (bl.a øke antall bussavganger)
 • Forbedring av infrastrukturen for kollektivtrafikken, inklusiv knutepunkter og pendlerparkeringer
 • Tiltak for syklende og gående
 • Tiltak for miljøvennlige reiser, attraktiv byutvikling og videreutvikling av parkeringspolitikken
 • Arealutvikling og fortetting
 • Kunnskapsgrunnlag og innovasjon
 • Kommunikasjon

 

0-vekst for personbiltrafikk

Målet er at det skal bli bedre fremkommelighet, miljø og helse i Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg.

Personbiltrafikken skal ha 0-vekst i avtaleperioden, med utgangen av 2013 som referansetidspunkt (se fotnote). Veksten i persontrafikken skal skje med kollektivtransport, sykling og gåing.

Fotnote:

1. Veksten i personbiltrafikken skal reduseres i avtaleperioden 2014–2017.

2. Tidspunkt for oppnåelse av 0-vekstmålet er ett år etter at bompenger er iverksatt som en del av Buskerudbypakke 2, alternativt at virkemidler med tilsvarende effekt iverksettes.

Relaterte dokumenter

Denne saken har flere relaterte dokumenter som du kan laste ned her:

Del denne siden: