Bedre sykkelmuligheter på vinteren!

1
0

I høst sto ordføreren frem og ga bort ett piggdekk om man kjøpte ett. For meg betydde det at det ble oppfordret fra Drammen kommune om å sykle på vinteren.  Men skal disse tiltakene virke må jo Drammen kommune samarbeide med Statens vegvesen om brøyting. Slik det har vært de siste årene (uavhengig av snefall) så brøytes det kanskje langs sykkelveien i Havnegata men ikke på den kommunale gang og sykkelveien samtidig. Det betyr at man ikke vet om det er brøytet på morgenen før man tar sykkelen fatt.

Det bør samtidig brøytes i gang og sykkelvei FØR man drar på jobb om morgenen og ikke midt på dagen. Slik det har vært er ikke til insiprasjon for å bruke sykkel.

Jeg har vært i kontakt med Buskerudbyen om hvorfor det ikke går an å få til et samarbeid mellom Drammen kommune og vegvesenet, men får ikke noe ordentlig svar. Selv om det på Buskerudbyens informasjonsside står at de skal være et samarbeidende organ…..

En kommentar til “Bedre sykkelmuligheter på vinteren

 1. Trond S den

  Takk for innspill. Vi har i første omgang tatt henvendelsen din videre med sykkelkontaktene i Drammen kommune og Statens vegvesen. Vi nevner begge her, siden ansvar for sykkelruter – som du nevner – stedvis skal driftes av begge parter. Slikt er selvsagt ikke optimalt, og mange andre kommuner har samarbeidet bedre om å dele strekninger mellom seg slik at entreprenørene får hele ruter å forholde seg til (ikke bare noen hundre meter med gang- og sykkelveg/sykkelfelt/sykkelveg, før andre tar over). Dette, samt generelt bedre vinterdrift jobber vi med i sykkelgruppa i Buskerudbyen, mot både fylkeskommunen, kommunene og Statens vegvesen. Alle disse eier og drifter (ofte forskjellig) sine sykkelløsninger.

  Sykkelkontakten i Drammen kommune har hatt flere prater med driftsavdelingen i kommunen de siste ukene. De sier det har vært krevende og til tider umulig å holde standarden når vi har hatt spesielt store snøfall. Kravene som er satt til standard er ikke helt bare og snøfrie veier. Her i kommunen ligger det an til at ved neste kontraktsinngåelse vil det bli lagt inn hovedsykkelruter som skal få lik, gjennomgående standard. Det vil nok syklende merke som en forskjell. I dag går gjerne en sykkelrute både på boligveier og i busstraseer og standarden varierer da mye fordi det er ulike krav til når man må ut og brøyte.

  Vi tror også det er en vei å gå og sørge for at de som er ute med vinterdrift kjenner sine roder bedre, forstår hvordan trafikkanleggene brukes av ulike trafikanter og hvor problemene oppstår. Dette har vi foreløpig ikke drøftet med driftsavdelingen i kommunen, men det er en prat vi vil ta med dem; hvordan kan en slik opplæring foregå, hvordan følge opp gjennom sesongen.

  Drammen har i sitt utkast til handlingsplan allerede definert et punkt (2.1-D) om mer sammenhengende helårsdrift på tvers av vegeier. Handlingsprogrammet for sykkel til Buskerudbyen har også et eget punkt om bedret vinterdrift. Handlingsplan sykkel for Drammen behandles i Formannskapet 13. februar. Saksfremlegg og handlingsplanen ligger på nett, sak 0010/18: https://innsyn.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/4004897681

  Det skal satses på sykkel i Drammen og øvrige kommuner i Buskerudbyen. Buskerudbypakke 2 vil gjøre dette mulig, da vi kan satse på bedre og separat infrastruktur for syklister som også gjør det lettere å drifte hele året. Det skal være mulig å både gå og sykle tidlig på jobb.

  Vennlig hilsen,
  Trond, Buskerudbyen

Legg igjen en kommentar