Ja til 45 bommer!

0
0

Jeg skrev et innlegg i DT med ovennevnte tekst. Jeg fikk mange positive tilbakemeldinger på at det er mer rettferdig at alle er med å betale, enn bare de som ikke bor i dagens Drammen kommune. Alle som får fordeler må være med å betale.

De eneste negative tilbakemeldingene, var fra folk som ikke ville ha bommer i det hele tatt.

Jeg ønsker å sende nedenstående innlegg som en høringsuttalelse:

JA TIL 45 BOMMER

Jeg er ikke for bommer som en del av finansieringen av Buskerudbypakken, men innser at det er nødvendig. Bompengefinansiering er innført i nesten alle større byer for å få gjennomført nødvendige investeringer i veier, kollektivsatsing og gang-/sykkelveier. Buskerudbypakken i en eller annen form, synes å være helt nødvendig for å bedre trafikkforholdene i regionen.
Buskerudbypakken omfatter kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg. Alle disse kommunene og deres innbyggere skal nyte godt av investeringene og tiltakene. Da er det rett og rimelig at alle også er med å betaler. Det er da urimelig å plassere bommer bare på de eksisterende kommunegrensene med forholdsvis høye bompengesatser. Dette vil gjøre at trafikanter utenom Drammen får de største utgiftene, mens mange av tiltakene vil bedre forholdene for de som bor i Drammen uten at de betaler.
På E 18 i Vestfold hadde vi bommen i Sande med forholdsvis høy takst. Taksten var den samme, uansett hvor store deler av den bompengefinansierte veien du kjørte. I Vestfold er det nå tett med bommer med forholdsvis lave takster. Du betaler for den strekningen du kjører.
Dette prinsippet bør også gjelde for bommer i forbindelse med Buskerudbypakken. Alle som får fordeler, bør være med å betale. Alle bør betale for den strekningen de kjører, med forholdsvis lave takster i hver bom. Det skal koste mer å kjøre fra Åskollen til Gulskogen, enn fra Åskollen til Rundtom.
Dagens bompengeordninger krever ikke like store investeringer som tidligere. Det er derfor en fordel med mange bommer, med lave takster, slik at alle er med å betale. Dette er mer rettferdig enn å ikke ha bommer innenfor dagens grenser for Drammen som aksjonistene ivrer for.

Magne Borgersen

 

Legg igjen en kommentar