Master transport plan i Drammen!

0
0

Hvorfor skal man legge all trafikk gjennom sentrum og sentrums nære strøk bare se på utbyggingen av Bjørnstjerne Bjørnsons gate denne kommer kun til å lage mere kø da det ikke er noen vei som tar av  trafikken på en effektiv måte det samme gjelder trafikken til Åskollen og Konnerud, Drammen har en geografi som ikke gjør det enkelt å planlegge veier men det virker som at vi som bor utenfor sentrum skal straffes ekstra for dette . Bare se på de to hoved kryssene inn til dramme disse er ikke bygd for å ta unna trafikk men skape kø og farlige situasjoner på E18/E134.

Drammen kommune har heller ikke lagt til Rette for at det ikke skal bli kjøring mellom bydelene da f.eks mangel idrettshaller gjør at vi må kjøre rundt for å levere barna på trening. Det nytter ikke å sende 6-7 åringer rundt med buss. med alle de farer dette medfører. Drammen er en pendler by hvor mange jobber innover mot oslo området og pga tidsklemme gjør dette at mange må kjøre fo å heletatt få dagen til å gå i hop.

Ny vei til Åskollen og Kommerud kan fint lages ut i fra Kobbervikdalen med der er det bygge så mye industri at dette ikke lengre er lett åå få til. Skoglinje alternativet til Konnerud er heller ikke noen god løsning for dyrelivet i området.  dette er den siste frie veien for dyrene i Strømsåsen  slik at å lage en ny veg i tillegg til eksisterende vei vil ødelegge dette, det er da bedre å ruste opp Jarlsbergveien med den traseen den har i dag.

Det kunne også vært et forslag i og med vestfolbanen skal lages ny denne kunne går under konnerud slik at det kan lages en egen stasjon i fjellet på lik linje med Holmestrand st.

Legg igjen en kommentar