pakk om pakka!

0
0

Nei til bompenger. Ønsker ingen nye veier eller forbedring av veinettet så lenge det er basert på bompenger. Bypakkene skal forhindre trafikkvekst, så da skjønner ikke jeg hvorfor dette også skal betales av oss brukere som bare får dårligere veiløsninger. Løsninger for gjennomgangstrafikken finnes ikke.

Dette er snikskatting av en allerede hardt skattet befolkning. Bom ødelegger for verdiskapning i området, og er en veldig usosial skatt. Mer import av varer og tjenester, istedenfor å skape aktiviteter her tror jeg resultatet kommer til å bli. Et svik mot befolkingen.

Legg igjen en kommentar