Prisnivå og sikker skole-/barnehage vei!

1
0

Kjære Buskerudbyen,

  1. Det er fantastisk at kollektivtilbudet skal bygges ut og at det skal bli enklere å reise kollektivt. Når det likevel koster mer å ta bussen tur / retur Drammen for 2 stykker enn det det koster å parkere i byen  en dag, er det lett å ty til bilen. Er det noen sjanse for at billettprisen for buss kan senkes for å også ha en finansiell motivasjon for å reise kollektivt?
  2. Flere barnehager og skoler blir passert av biltrafikk og kollektivtrafikk daglig uten at veien til barnehagen / skolen har fortau eller gangfelt hvor barna kan passere. Hva med som et minimum sikre at det finnes gangfelt ved hver skole barnehage for å sørge for en trygg skolevei for barna?

Legg igjen en kommentar