Aktiv på skoleveien

Å stimulere til gode reisevaner fra ung alder er viktig. Derfor deltar alle kommunene i Buskerudbysamarbeidet i Aktiv på skoleveien-kampanjen.

Flotte premier

Formålet med kampanjen, som omfatter skoleklasser på 4. til 10. trinn, er bedre helse, gode reisevaner og mindre biltrafikk i området rundt skolene.

I Aktiv på skoleveien konkurreres det om å være den klassen – og skolen – hvor flest elever går eller sykler til skolen. Det blir delt ut mange flotte premier fra Buskerudbysamarbeidet. Hver uke kåres det en klassevinner ved hver skole.

I tillegg konkurreres det om en hovedpremie på 5000 kroner til aktivitetsutstyr, som går til beste barne- og ungdomsskole i Buskerudbyen.

 

Arrangeres på vårparten

70 prosent av skolene i Buskerudbyområdet deltar i Aktiv på skoleveien, som arrangeres på vårparten hvert år. I god tid før oppstart blir det sendt ut informasjon til skolene om årets aksjon.

Har du spørsmål om Aktiv på skoleveien? Ta kontakt med Trond Solem, prosjektleder for sykkel i Buskerudby-sekretariatet: trond@buskerudbyen.no eller telefon: 900 33 710.

Her kan du lese om Aktiv på skoleveien i 2017

Del denne siden: