Gå, sykle eller reis kollektivt når du kan. Kjør bil når du må

De neste 25 årene blir vi mange flere innbyggere i Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg. Det gir vekst og utvikling. Det betyr også lange køer og dårlig luft – hvis ikke mer blir gjort.

Kommende aktiviteter

23 april

ATM-rådsmøte

Det inviteres til ATM-rådsmøte i Buskerudbysamarbeidet tirsdag 23. april 2019 kl 16:00 – 18:00 i fylkestingssalen i fylkeshuset, Drammen.

I møtet belyses hvilke konsekvenser det kan ha dersom Buskerudbypakke2 ikke iverksettes, og hva handlingsrommet kan være uten en eventuell bypakke.
Det vil bli orientert om utfordringer knyttet til busstilbud, utbyggingsavtaler med statlige aktører som BaneNor og Helse SørØst og eventuelle andre utbyggingsområder.
Hvilke muligheter og utfordringer vil det være knyttet til å finansiere enkelttiltak som  ny Svelvikvei eller ny Holmenbru utenfor en bypakke?

17 juni

ATM-rådsmøte

Her møtes politikere på tvers av kommunegrenser og politiske partier, og drøfter sentrale problemstillinger før formell politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen. Seks folkevalgte fra hver kommune og fylkestinget sitter i ATM-rådet. De rådgir ATM-utvalget, og bidrar til politisk forankring av vedtakene. Sakspapirer vil bli lagt ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet, som er offentlig.

21 juni

ATM-utvalget

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.

Aktuelt

28. januar 2019

Frakter stadig flere busspassasjerer

Det er stor vekst i kollektivtransporten i byområdene i Buskerud. I Drammen økte antall reiser med Brakar med 6 prosent i fjor.

14. januar 2019

Her er den første elbussen

Prøveturen gjennom Drammens gater gikk nesten lydløst for seg. Byens første elbusser er på plass. Når Buskerudbypakke 2 starter opp, blir det enda flere miljøvennlige busser.

20. desember 2018

Brakar med nytt fleks-tilbud i Lier

Rett over nyttår setter Brakar i gang prøveprosjektet med buss mellom Lierbyen og Lier stasjon. Ring og bestill, så kjører Brakar deg til stasjonen.

Faktabanken

Her finner du rapporter, utredninger og tallmateriale som ligger til grunn for arbeidet i Buskerudbysamarbeidet.

Før og etter

Nedre Strandgate

Mye er allerede gjort for å få bukt med kø og luftproblemer, og for å gjøre Drammen til et bedre sted å bo og jobbe i. Se her: Strandveien før – og etter.