Målet er mindre kø - bedre miljø

Grønne reiser til nytt sykehus. Styrket busstilbud. Gang- og sykkeltiltak. Buskerudbyen er enige om hvordan belønningsmidlene fra staten best kan brukes frem til 2025. På toppen kommer en betydelig lokal satsing.

Buskerudbyen omfatter kommunene Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg.

Aktuelt

22. september 2023

Feirer hjertesoner på seks skoler

Seks Lier-skoler er nå godt i gang med hjertesone-prosjektet for en tryggere skolevei. Det skal feires på ulikt vis.

31. august 2023

Vil lære mer om byferjer

Politikere fra Buskerudbyen og lokalt næringsliv var fredag 25. august på studietur til Fredrikstad for å se nærmere på byferjene der. Et pilotprosjekt med ferje på drammenselva skal vurderes på nytt i høst.

23. august 2023

Ser nærmere på alle stasjonene i Buskerudbyen

Alle de ti jernbanestasjonene i Buskerudbyen er oppe til en slags eksamen i sommer. Hensikten er å få en oversikt over små og store tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å reise kollektivt.

14. august 2023

Utreder tiltak for flere tog Oslo-Kongsberg

Hva må til for å få flere togavganger fra Oslo til Hokksund og Kongsberg? En utredning i regi av Buskerudbyen i høst skal gi svar.

15. august 2023

Slik måles vi på nullvekstmålet

Buskerudbyen har forpliktet seg til å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken for å få statlige belønningsmidler til styrking av kollektiv, sykkel og gange. Det er staten som hvert år rapporterer om vi og andre byområder når nullvekstmålet. Her kan du lese mer om hvordan nullvekstmålet regnes ut.

Før og etter

Nedre Strandgate

Mye er allerede gjort for å få bukt med kø og luftproblemer, og for å gjøre Drammen til et bedre sted å bo og jobbe i. Se her: Strandveien før – og etter.

Kommende aktiviteter

3 november

ATM-utvalget

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.

27 november

ATM-rådsmøte

Her møtes politikere på tvers av kommunegrenser og politiske partier, og drøfter sentrale problemstillinger før formell politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen. Seks folkevalgte fra hver kommune og fylkestinget sitter i ATM-rådet. De rådgir ATM-utvalget, og bidrar til politisk forankring av vedtakene.

15 desember

ATM-utvalget

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.