Gå, sykle eller reis kollektivt når du kan. Kjør bil når du må

I Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg blir vi mange flere innbyggere de neste tiårene. Det gir vekst og utvikling. Det betyr også lengre køer og dårlig luft – hvis vi ikke foretar oss mer. I Buskerudbyen jobber kommunene, fylket og staten sammen for å løse utfordringene.

Aktuelt

01. september 2021

Elbysykler klare til bruk i Kongsberg

Et helt nytt tilbud for leie av elsykler er nå klart i Kongsberg. Sykler er plassert ut flere steder i byen, og kan leies gjennom Brakar Billett-appen.

18. august 2021

Klar for oppdrag

20. august går startskuddet for den selvkjørende bussen i Drammen. Bussen skal gå i fast rute mellom Drammen park og CC kjøpesenter.

09. juli 2021

I rute med forberedelser til forhandlinger med staten

Etter sommeren møter ordførerne den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet for å orientere om Buskerudbyens planer for å nå målet om nullvekst i biltrafikken uten hjelp av bommer.

08. juli 2021

Tester ut selvkjørende buss i Drammen

Her er den selvkjørende bussen som skal testes ut i Drammen til høsten. Bussen skal gå i fast rute mellom Drammen park og CC.

Årsrapporten 2020

Dette har Buskerudbyen oppnådd i året som har gått!

Ikoner av buss, sykkel, by og AD

Kommende aktiviteter

22 november

ATM-rådsmøte

Her møtes politikere på tvers av kommunegrenser og politiske partier, og drøfter sentrale problemstillinger før formell politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen. Seks folkevalgte fra hver kommune og fylkestinget sitter i ATM-rådet. De rådgir ATM-utvalget, og bidrar til politisk forankring av vedtakene.

26 november

ATM-utvalget

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.

Før og etter

Nedre Strandgate

Mye er allerede gjort for å få bukt med kø og luftproblemer, og for å gjøre Drammen til et bedre sted å bo og jobbe i. Se her: Strandveien før – og etter.

Faktabanken

Her finner du rapporter, utredninger og tallmateriale som ligger til grunn for arbeidet i Buskerudbysamarbeidet.