Gå, sykle eller reis kollektivt når du kan. Kjør bil når du må

De neste 25 årene blir vi mange flere innbyggere i Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg. Det gir vekst og utvikling. Det betyr også lange køer og dårlig luft – hvis ikke mer blir gjort.

Aktuelt

18. mars 2020

Råd og informasjon til deg som reiser med buss

Brakar har innført en rekke tiltak for å redusere smittefaren for passasjerer og ansatte på sine busser. I tillegg kuttes alle skoleavganger fra og med 18. mars.

03. mars 2020

Belønningsavtale inngått med staten

Buskerudbyen har inngått belønningsavtale med Samferdselsdepartementet for to nye år: Får 160 millioner kroner til kollektivtransport, sykkel og gange.

12. februar 2020

Internasjonal sykkelutfordring

“Winter bike to work day” 14. februar er en uformell konkurranse mellom sykkelbyer i hele verden. Bli gjerne med på å sette kommunen din på kartet!

Kommende aktiviteter

5 juni

ATM-utvalget

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.

21 september

ATM-rådsmøte

Her møtes politikere på tvers av kommunegrenser og politiske partier, og drøfter sentrale problemstillinger før formell politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen. Seks folkevalgte fra hver kommune og fylkestinget sitter i ATM-rådet. De rådgir ATM-utvalget, og bidrar til politisk forankring av vedtakene. Sakspapirer vil bli lagt ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet, som er offentlig.

25 september

ATM-utvalget

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.

Før og etter

Nedre Strandgate

Mye er allerede gjort for å få bukt med kø og luftproblemer, og for å gjøre Drammen til et bedre sted å bo og jobbe i. Se her: Strandveien før – og etter.

Faktabanken

Her finner du rapporter, utredninger og tallmateriale som ligger til grunn for arbeidet i Buskerudbysamarbeidet.