Gå, sykle eller reis kollektivt når du kan. Kjør bil når du må

I Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg blir vi mange flere innbyggere de neste tiårene. Det gir vekst og utvikling. Det betyr også lengre køer og dårlig luft – hvis vi ikke foretar oss mer. I Buskerudbyen jobber kommunene, fylket og staten sammen for å løse utfordringene.

Aktuelt

09. september 2020

Elsykkelbiblioteket på plass i Øvre Eiker

Filial nummer fem av Elsykkelbiblioteket åpner i Hokksund. Nå er det mulig å teste elsykkel enkelt og billig i alle kommunene i Buskerudbyen.

26. august 2020

Beintøft erstatter Aktiv på skoleveien i høst

Mandagen blir beintøff. Da går startskuddet for Norges største gå og sykle til skolen-aksjon. Alle barneskolene i Drammen, Lier, Øvre Eiker og Kongsberg er invitert med.

19. juni 2020

Buskerudbyen jobber for byvekstavtale med staten

I Buskerudbyen jobbes det med å forberede forhandlinger om en byvekstavtale med staten. Et første utkast til felles forhandlingsgrunnlag skal opp som drøftingssak i alle kommunestyrene og Viken etter sommeren.

Kommende aktiviteter

25 september

ATM-utvalget

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet. Digitalt møte, direktelink legges ut på buskerudbyen.no

27 november

ATM-utvalget

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.

Før og etter

Nedre Strandgate

Mye er allerede gjort for å få bukt med kø og luftproblemer, og for å gjøre Drammen til et bedre sted å bo og jobbe i. Se her: Strandveien før – og etter.

Faktabanken

Her finner du rapporter, utredninger og tallmateriale som ligger til grunn for arbeidet i Buskerudbysamarbeidet.