Gå, sykle eller reis kollektivt når du kan. Kjør bil når du må

I Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg blir vi mange flere innbyggere de neste tiårene. Det gir vekst og utvikling. Det betyr også lengre køer og dårlig luft – hvis vi ikke foretar oss mer. I Buskerudbyen jobber kommunene, fylket og staten sammen for å løse utfordringene.

Aktuelt

09. juli 2021

I rute med forberedelser til forhandlinger med staten

Etter sommeren møter ordførerne den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet for å orientere om Buskerudbyens planer for å nå målet om nullvekst i biltrafikken uten hjelp av bommer.

08. juli 2021

Tester ut selvkjørende buss i Drammen

Her er den selvkjørende bussen som skal testes ut i Drammen til høsten. Bussen skal gå i fast rute mellom Drammen park og CC.

01. juli 2021

Lanserer elbysykler!

Brakar og Buskerudbyen lanserer i samarbeid med Lier og Kongsberg kommune et helt nytt tilbud for leie av elsykler. Målet er å gi kunden et enda bedre transporttilbud.

02. juni 2021

Elevene på Steinberg skole mest aktive på skoleveien

Åtteåringene Celine og Adrian synes det er kult at elevene på Steinberg skole gikk og syklet mest av alle i årets Aktiv på skoleveien-kampanje.  Det var fest i skolegården da ordføreren kom med premie og diplom.

26. mai 2021

Fikser skolebarnas sykler

Nær 100 barnesykler på Åsen skole i Mjøndalen har allerede fått gratis vårservice. Flere skal få. I samarbeid med Buskerudbyen, har sykkelfikserne i Trye tatt med seg sitt mobile verksted til skolegården.

Årsrapporten 2020

Dette har Buskerudbyen oppnådd i året som har gått!

Ikoner av buss, sykkel, by og AD

Kommende aktiviteter

20 september

ATM-rådsmøte

Her møtes politikere på tvers av kommunegrenser og politiske partier, og drøfter sentrale problemstillinger før formell politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen. Seks folkevalgte fra hver kommune og fylkestinget sitter i ATM-rådet. De rådgir ATM-utvalget, og bidrar til politisk forankring av vedtakene.

24 september

ATM-utvalget

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.

26 november

ATM-utvalget

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.

Før og etter

Nedre Strandgate

Mye er allerede gjort for å få bukt med kø og luftproblemer, og for å gjøre Drammen til et bedre sted å bo og jobbe i. Se her: Strandveien før – og etter.

Faktabanken

Her finner du rapporter, utredninger og tallmateriale som ligger til grunn for arbeidet i Buskerudbysamarbeidet.