Gå, sykle eller reis kollektivt når du kan. Kjør bil når du må

I Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg blir vi mange flere innbyggere de neste tiårene. Det gir vekst og utvikling. Det betyr også lengre køer og dårlig luft – hvis vi ikke foretar oss mer. I Buskerudbyen jobber kommunene, fylket og staten sammen for å løse utfordringene.

Aktuelt

02. juni 2021

Elevene på Steinberg skole mest aktive på skoleveien

Åtteåringene Celine og Adrian synes det er kult at elevene på Steinberg skole gikk og syklet mest av alle i årets Aktiv på skoleveien-kampanje.  Det var fest i skolegården da ordføreren kom med premie og diplom.

26. mai 2021

Fikser skolebarnas sykler

Nær 100 barnesykler på Åsen skole i Mjøndalen har allerede fått gratis vårservice. Flere skal få. I samarbeid med Buskerudbyen, har sykkelfikserne i Trye tatt med seg sitt mobile verksted til skolegården.

03. mai 2021

Satser på snarveier

Nå blir det enklere å gå og sykle på stier og snarveier i Lier. Fire snarveier har allerede fått nytt dekke, og flere skal det bli i tiden fremover.

10. mai 2021

Tett og godt samarbeid gir resultater

Det siste året er det gjennomført tiltak for 74 millioner kroner i Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg i regi av Buskerudbyen. Nullvekstmålet er nådd. Les mer i årsrapporten.

19. april 2021

I full gang med å forberede byvekstavtale

Buskerudbyen har nådd nullvekstmålet til nå ved å satse på økt gange, sykling og kollektivtransport med begrensede midler. Nå jobbes det iherdig for å få til en byvekstavtale med staten for å sikre videre satsing.

Årsrapporten 2020

Dette har Buskerudbyen oppnådd i året som har gått!

Ikoner av buss, sykkel, by og AD

Kommende aktiviteter

20 september

ATM-rådsmøte

Her møtes politikere på tvers av kommunegrenser og politiske partier, og drøfter sentrale problemstillinger før formell politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen. Seks folkevalgte fra hver kommune og fylkestinget sitter i ATM-rådet. De rådgir ATM-utvalget, og bidrar til politisk forankring av vedtakene.

24 september

ATM-utvalget

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.

26 november

ATM-utvalget

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.

Før og etter

Nedre Strandgate

Mye er allerede gjort for å få bukt med kø og luftproblemer, og for å gjøre Drammen til et bedre sted å bo og jobbe i. Se her: Strandveien før – og etter.

Faktabanken

Her finner du rapporter, utredninger og tallmateriale som ligger til grunn for arbeidet i Buskerudbysamarbeidet.