Gå, sykle eller reis kollektivt når du kan. Kjør bil når du må

De neste 25 årene blir vi rundt 45.000 flere innbyggere i Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg. Det gir vekst og utvikling. Det betyr også lange køer og dårlig luft – hvis ikke mer blir gjort.

Her kan du si din mening om pakker og bomforslag

Fire forslag til ny Buskerudbypakke 2 er ute på høring. Tre nye bomsystemer er jobbet frem. Din mening teller fortsatt. Her kan du komme med synspunkter og innspill til forslagene.

Pratebobler med innspill

Aktuelt

08. februar 2018

Kongsberg sier nei

Det ble et klart flertall i kommunestyremøtet på Kongsberg 7. februar for å stoppe den planlagte utredningen om lokal bypakke.

18. januar 2018

Stort engasjement på folkemøtet

Mange gode spørsmål og stort engasjement preget folkemøtet om forslagene til nye bypakker og bomsystemer.

20. desember 2017

Høring om nytt innhold i Buskerudbypakke 2

Fire forslag til pakker og tre ulike bomsystem er lagt ut på høring i forbindelse med justeringen av Buskerudbypakke 2. Her er høringsrapporten, Innspillsrapporten og øvrige tilhørende dokumenter. Du finner også en kortversjon av både pakker og bommer.

Faktabanken

Her finner du rapporter, utredninger og tallmateriale som ligger til grunn for arbeidet i Buskerudbysamarbeidet.

Kommende aktiviteter

20 desember

Høring om Buskerudbypakke 2

Fire forslag til pakker og tre ulike bomsystem er lagt ut på høring i forbindelse med justeringen av Buskerudbypakke 2.

Høringsuttalelser kan legges inn på dialogportalen på buskerudbyen.no, eller sendes inn via post@buskerudbyen.no eller sendes med brev til Buskerudbyen, postboks 76, 3301 Hokksund.

17 januar

Folkemøte om nytt innhold i Buskerudbypakke 2

Hvordan løses trafikk- og miljøutfordringene best? Fire pakkeforslag og tre ulike bomsystemer er ute på høring. Vil du vite mer, har spørsmål eller synspunkter? Buskerubysamarbeidet inviterer til åpent møte. Tor Atle Odberg, daglig leder i Buskerudby-sekretariatet orienterer om høringsforslagene. Fagansvarlige hos de ulike partnerne i samarbeidet er tilstede for å svare på spørsmål. Møteleder: Per Skøien. Enkel bevertning.

23 februar

Møte i ATM-utvalget

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet, som er åpent for alle.

Før og etter

Nedre Strandgate

Mye er allerede gjort for å få bukt med kø og luftproblemer, og for å gjøre Drammen til et bedre sted å bo og jobbe i. Se her: Strandveien før – og etter.