Gå, sykle eller reis kollektivt når du kan. Kjør bil når du må

I Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg blir vi mange flere innbyggere de neste tiårene. Det gir vekst og utvikling. Det betyr også lengre køer og dårlig luft – hvis vi ikke foretar oss mer. I Buskerudbyen jobber kommunene, fylket og staten sammen for å løse utfordringene.

Aktuelt

17. juni 2022

Grønn turist i eget nærmiljø – vinn premier

Ved å bruke appen Kobla kan du i sommer konkurrere om å være grønn turist i eget nærmiljø. Finn den beste isen, bad flest mulig steder, besøk nye lekeplasser og let deg frem til den mest romantiske plassen.

14. juni 2022

Buskerudbyen får 425 millioner til grønnere reiser

Buskerudbyen får 425 millioner kroner i belønningsmidler fra Staten frem mot 2025 for å satse videre på buss, billigere billetter, sykkel og gange. Avtalen åpner for at det kan inngås byvekstavtale i samme periode.

03. juni 2022

Ny daglig leder er på plass

Tidligere jobbet Alberte Ruud med å følge opp byvekstavtaler for staten. I ny jobb som daglig leder i Buskerudbyen er målet å bidra til å lande en etterlengtet byvekstavtale for vårt byområde.

Kommende aktiviteter

23 september

ATM-utvalget

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.

21 november

ATM-rådsmøte

Her møtes politikere på tvers av kommunegrenser og politiske partier, og drøfter sentrale problemstillinger før formell politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen. Seks folkevalgte fra hver kommune og fylkestinget sitter i ATM-rådet. De rådgir ATM-utvalget, og bidrar til politisk forankring av vedtakene.

24 november

ATM-utvalget

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.

Før og etter

Nedre Strandgate

Mye er allerede gjort for å få bukt med kø og luftproblemer, og for å gjøre Drammen til et bedre sted å bo og jobbe i. Se her: Strandveien før – og etter.

Faktabanken

Her finner du rapporter, utredninger og tallmateriale som ligger til grunn for arbeidet i Buskerudbysamarbeidet.