Gå, sykle eller reis kollektivt når du kan. Kjør bil når du må

I Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg blir vi mange flere innbyggere de neste tiårene. Det gir vekst og utvikling. Det betyr også lengre køer og dårlig luft – hvis vi ikke foretar oss mer. I Buskerudbyen jobber kommunene, fylket og staten sammen for å løse utfordringene.

Aktuelt

20. september 2022

Gratis lys ble tatt godt imot

I morges fikk flere hundre syklister og gående gratis lykter, lysarmbånd og reflekser på vei til skole og jobb i Kongsberg, Øvre Eiker og Lier.

15. september 2022

Se den nye gang- og sykkelveien på Loesmoen!

Siden våren 2022 har det skjedd mye langs Drammensveien på Loesmoen i Øvre Eiker. Nå står et nytt strekke med sykkelvei med fortau ferdig, i stor grad finansiert av midler fra Buskerudbyen.

05. september 2022

Her er de mest aktive på skoleveien!

Blide elever skinte om kapp med solen både på Oddevall skole og Ormåsen skole da de fikk premier på 5000 kroner for formidabel innsats i årets Aktiv på skoleveien-kampanje.

12. august 2022

Boligbygging for fremtiden

Kan dagens innbyggere fortelle oss hva slags boliger morgendagens innbyggere ønsker seg? På oppdrag fra Buskerudbyen har Opinion spurt 4000 innbyggere i Drammen, Lier, Øvre Eiker og Kongsberg om deres boligpreferanser. Hør mer på frokostmøtet hos næringsforeningen 24. august.

Tog i Drammen

Kommende aktiviteter

13 oktober

ATM-utvalget

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.

21 november

ATM-rådsmøte

Her møtes politikere på tvers av kommunegrenser og politiske partier, og drøfter sentrale problemstillinger før formell politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen. Seks folkevalgte fra hver kommune og fylkestinget sitter i ATM-rådet. De rådgir ATM-utvalget, og bidrar til politisk forankring av vedtakene.

24 november

ATM-utvalget

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.

Før og etter

Nedre Strandgate

Mye er allerede gjort for å få bukt med kø og luftproblemer, og for å gjøre Drammen til et bedre sted å bo og jobbe i. Se her: Strandveien før – og etter.

Faktabanken

Her finner du rapporter, utredninger og tallmateriale som ligger til grunn for arbeidet i Buskerudbysamarbeidet.