Gå, sykle eller reis kollektivt når du kan. Kjør bil når du må

I Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg blir vi mange flere innbyggere de neste tiårene. Det gir vekst og utvikling. Det betyr også lengre køer og dårlig luft – hvis vi ikke foretar oss mer. I Buskerudbyen jobber kommunene, fylket og staten sammen for å løse utfordringene.

Aktuelt

12. august 2022

Boligbygging for fremtiden

Kan dagens innbyggere fortelle oss hva slags boliger morgendagens innbyggere ønsker seg? På oppdrag fra Buskerudbyen har Opinion spurt 4000 innbyggere i Drammen, Lier, Øvre Eiker og Kongsberg om deres boligpreferanser. Hør mer på frokostmøtet hos næringsforeningen 24. august.

Tog i Drammen

26. juli 2022

Nå er det enda lettere å bruke elbysyklene

Tilbudet med elektriske bysykler er utvidet i sommer. Nå er det mulig å hente ut og parkere syklene på enda flere steder i Kongsberg og Lier.

17. juni 2022

Grønn turist i eget nærmiljø – vinn premier

Ved å bruke appen Kobla kan du i sommer konkurrere om å være grønn turist i eget nærmiljø. Finn den beste isen, bad flest mulig steder, besøk nye lekeplasser og let deg frem til den mest romantiske plassen.

14. juni 2022

Buskerudbyen får 425 millioner til grønnere reiser

Buskerudbyen får 425 millioner kroner i belønningsmidler fra Staten frem mot 2025 for å satse videre på buss, billigere billetter, sykkel og gange. Avtalen åpner for at det kan inngås byvekstavtale i samme periode.

Kommende aktiviteter

23 september

ATM-utvalget

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.

21 november

ATM-rådsmøte

Her møtes politikere på tvers av kommunegrenser og politiske partier, og drøfter sentrale problemstillinger før formell politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen. Seks folkevalgte fra hver kommune og fylkestinget sitter i ATM-rådet. De rådgir ATM-utvalget, og bidrar til politisk forankring av vedtakene.

24 november

ATM-utvalget

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.

Før og etter

Nedre Strandgate

Mye er allerede gjort for å få bukt med kø og luftproblemer, og for å gjøre Drammen til et bedre sted å bo og jobbe i. Se her: Strandveien før – og etter.

Faktabanken

Her finner du rapporter, utredninger og tallmateriale som ligger til grunn for arbeidet i Buskerudbysamarbeidet.