Gå, sykle eller reis kollektivt når du kan. Kjør bil når du må

De neste 25 årene blir vi mange flere innbyggere i Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg. Det gir vekst og utvikling. Det betyr også lange køer og dårlig luft – hvis ikke mer blir gjort.

Aktuelt

19. august 2019

Busstilbudet sikret til neste sommer

Dagens busstilbud blir opprettholdt mens Buskerudbysamarbeidet venter svar på søknaden om statlige belønningsmidler. Fylkeskommunen sørger i tillegg for at elektrifiseringen av bussparken kan fortsette.

21. juni 2019

Søker om nye belønningsmidler

ATM-utvalget vedtok i dag å søke om å få forlenget belønningsavtalen med staten. Uten fortsatt støtte må det kuttes kraftig i dagens busstilbud i Buskerudbyen.

04. juli 2019

Fortjent vinner av ny elsykkel

Hver dag sykler Christine Lind-Johansen og sønnen Alexander (6 ½) til skolen og jobben. Derfor er det litt ekstra gøy at akkurat Christine vinner en elsykkel verdt 30.000 kroner i årets Sykle til jobben-kampanje.

25. april 2019

Konsekvenser av et nei til Buskerudbypakke 2

Konsekvensene dersom ikke Buskerudbypakke 2 iverksettes vil være store. Både byutvikling, busstilbud og veiutbygging rammes kraftig, viser en oversikt fra administrasjonen i Buskerudbysamarbeidet.

Kommende aktiviteter

20 september

ATM-utvalget

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.

25 november

ATM-rådsmøte

Her møtes politikere på tvers av kommunegrenser og politiske partier, og drøfter sentrale problemstillinger før formell politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen. Seks folkevalgte fra hver kommune og fylkestinget sitter i ATM-rådet. De rådgir ATM-utvalget, og bidrar til politisk forankring av vedtakene. Sakspapirer vil bli lagt ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet, som er offentlig.

29 november

ATM-utvalget

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.

Faktabanken

Her finner du rapporter, utredninger og tallmateriale som ligger til grunn for arbeidet i Buskerudbysamarbeidet.

Før og etter

Nedre Strandgate

Mye er allerede gjort for å få bukt med kø og luftproblemer, og for å gjøre Drammen til et bedre sted å bo og jobbe i. Se her: Strandveien før – og etter.