Gå, sykle eller reis kollektivt når du kan. Kjør bil når du må

De neste 25 årene blir vi rundt 50.000 flere innbyggere i Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg. Det gir vekst og utvikling. Det betyr også lange køer og dårlig luft – hvis ikke mer blir gjort.

5000 mill. kr til vei Se prosjekter for Bil og vei

7000 nye bussavganger Se prosjekter for Buss og tog

1500 mill. kr til sykkeltiltak Se prosjekter for Sykkel og gange

Delta i prosessen

Buskerudbypakke 2 skal settes sammen på nytt. Vi vil høre dine innspill. Hvordan unngå kø? Hvordan få flere til å sykle, gå og kjøre kollektivtransport? I ukene og månedene fremover får du mange muligheter til å si din mening.

Hva er dine innspill?

Velkommen! Her kan du komme med innspill til innhold i Buskerudbypakke 2, kommentere andres forslag eller stille spørsmål.

Pratebobler med hoder

Før og etter

Strandveien

Mye er allerede gjort for å få bukt med kø og luftproblemer, og for å gjøre Drammen til et bedre sted å bo og jobbe i. Se her: Strandveien før – og etter.

Kommende aktiviteter

26 september

Åpent kontor

Har du forslag til hvordan transporttilbudet kan bli bedre der du bor og reiser, eller har spørsmål? Fylkesrådmannen, lederen for Buskerudby-sekretariatet m.fl. byr på kaffe og en prat i kafeen i 2. etasje på Drammensbiblioteket.

26 september

Folkemøte i Øvre Eiker

Buskerudbypakke 2 skal gjennomgås på nytt. I den forbindelse inviteres det til folkemøte i Øvre Eiker. Her blir det gitt informasjon om prosessen ved daglig leder for Buskerudby-sekretariatet, Tor Atle Odberg med flere. Det blir også anledning til å komme med innspill, forslag og stille spørsmål. Ordfører Ann Sire Fjerdingstad ønsker velkommen.

28 september

Folkemøte i Nedre Eiker

Buskerudbypakke 2 skal gjennomgås på nytt. I den forbindelse inviteres det til folkemøte i Nedre Eiker. Her blir det gitt informasjon om prosessen ved daglig leder for Buskerudby-sekretariatet, Tor Atle Odberg med flere. Det blir også anledning til å komme med innspill, forslag og stille spørsmål. Ordfører Bent Inge Bye ønsker velkommen.

Aktuelt

21. september 2017

– Det haster med å bli enige om bypakken

Under det åpne folkemøtet om Buskerudbypakke 2 på Drammensbiblioteket understreket Tor Atle Odberg som er daglig leder i Buskerudbyen, at det haster med å bli enige lokalt om en bypakke.

22. september 2017

– Ny Buskerudbypakke kan gi 45 prosent flere bussavganger i Lier

Under det åpne folkemøtet om justering av Buskerudbypakke 2 på Lier bibliotek, kom det frem at en ny pakke kan gi 45 prosent flere bussavganger i Lier i årene fremover.