Gå, sykle eller reis kollektivt når du kan. Kjør bil når du må

De neste 25 årene blir vi rundt 50.000 flere innbyggere i Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg. Det gir vekst og utvikling. Det betyr også lange køer og dårlig luft – hvis vi ikke foretar oss mer.

5000 mill. kr til vei Se prosjekter for Bil og vei

7000 nye bussavganger Se prosjekter for Buss og tog

1500 mill. kr til sykkeltiltak Se prosjekter for Sykkel og gange

Delta i prosessen

Buskerudbypakke 2 skal settes sammen på nytt. Vi vil høre dine innspill. Hvordan unngå kø? Hvordan få flere til å sykle, gå og kjøre kollektivtransport? I ukene og månedene fremover får du mange muligheter til å si din mening.

Hva er dine innspill?

Velkommen! Her kan du komme med innspill til innhold i Buskerudbypakke 2, kommentere andres forslag eller stille spørsmål.

Pratebobler med hoder

Før og etter

Strandveien

Mye er allerede gjort for å få bukt med kø og luftproblemer, og for å gjøre Drammen til et bedre sted å bo og jobbe i. Se her: Strandveien før – og etter.

Kommende aktiviteter

20 september

Folkemøte i Drammen

Buskerudbypakke 2 skal gjennomgås på nytt. I den forbindelse inviteres det til folkemøte i Drammen. Her blir det gitt informasjon om prosessen ved daglig leder for Buskerudby-sekretariatet, Tor Atle Odberg med flere. Det blir også anledning til å komme med innspill, forslag og stille spørsmål. Ordfører Tore Opdal Hansen åpner møtet.

21 september

Folkemøte i Lier

Buskerudbypakke 2 skal gjennomgås på nytt. I den forbindelse inviteres det til folkemøte i Lier. Her blir det gitt informasjon om prosessen ved daglig leder for Buskerudby-sekretariatet, Tor Atle Odberg med flere. Det blir også anledning til å komme med innspill, forslag og stille spørsmål. Ordfører Gunn Cecilie Ringdal åpner møtet.

22 september

Møte i ATM-utvalget

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirer vil bli lagt ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet, som er offentlig.

Aktuelt

26. juni 2017

Invitasjon til å komme med innspill

Buskerudbypakke 2 skal settes sammen på nytt. I ukene og månedene fremover får du mange muligheter til å komme med innspill.

19. juni 2017

Vil vurdere to tog i timen til Hokksund

Det kom ingen store overraskelser i favør Buskerudbyen da Nasjonal Transportplan ble endelig behandlet på Stortinget. Men to tog i timen fra Drammen til Hokksund skal vurderes.