Feil på veinettet? Slik melder du i fra.

Ansvaret for trafikksikkerhet på veinettet ligger hos kommune, fylkeskommune, Statens vegvesen eller private eiere.

Sentrum av Drammen og Kongsberg: De som har eiendommer her har vedlikeholdsplikt på fortauene utenfor. Dette gjelder både snømåking og strøing om vinteren, samt oppsyn hele resten av året.

For å finne eieren av veien gjør du følgende:

1. Zoom inn på kartet og finn veien eller gange-/sykkelløsningen du lurer på.

2. Klikk på løsningen. Pass på at du treffer kjørebanen, gange-/ sykkelløsningen du er ute etter.

3. “Vegreferansen” som dukker opp gir deg informasjon om hvem som er vegeier (se bort fra tall og hp/m):

PV = Privat vei eller gang- og sykkelløsning. Ta kontakt med kommunen for å få hjelp til å finne eier.
KV = Kommunal vei eller gang- og sykkelløsning. Se kontaktinformasjon under for den kommunen man er i.
FV = Fylkesvei eller gang- og sykkelløsning. Bruk kontaktinformasjonen for Statens vegvesen under.
RV / EV = Riks- eller Europavei/gang- og sykkelløsning – Statens vegvesens ansvar

Lokale sykkelsider

Image

Sykkelregnskap

Sykkelregnskapet viser status på sykkelarbeidet. Skal utarbeides annenhvert år for å følge fremdriften.


Image

Sykkelvelger

Sykkelvelgeren gir tips om hvilke sykkeltyper som finnes, og hvor man får kjøpt og vedlikeholdt sykler i nærområdet.


Image

Sykkelglede der du bor

Kart og sykkelapper som gjør det enklere å oppleve nærområdet på sykkelen.